Direktorė

Danutė Jankūnienė

Išsilavinimas: Vilniaus Valstybinis V.Kapsuko universitetas, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja;

Vytauto Didžiojo universitetas, edukologijos magistro kvalifikacijos laipsnis.

II vadybinė kategorija

tel.: 8 (37) 454620 el.p. smalsutis2@gmail.com

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Angelė Butienė

Išsilavinimas: Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

II vadybinė kategorija

tel.: 8 (37) 350572 el.p. smalsutis2@gmail.com

 

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams

Išsilavinimas: Kauno medicinos universitetas, reabilitacija ir slauga,

Mykolo Romerio universitetas, viešojo administravimo magistras.

Monika Antanaitienė

tel.: 8 (37) 350572 el.p. smalsutis2@gmail.com