Įstaigos taryba

Pirmininkė: Renata Chaleckienė

Sekretorė: Vida Taukienė

Nariai: Eugenija Gervienė, Vladislava Petrokienė, Monika Antanaitienė, Laimutė Jankauskienė, Nijolė Juronienė, Laimutė Milerė, Loreta Gedgaudienė.