Įstaigos taryba

Pirmininkė: Jonė Pumputytė

Sekretorė: Vida Taukienė

Nariai: Monika Antanaitienė,  Nijolė Juronienė, Kristina Mašanauskaitė, Deividas Pimpė, Aušra Urbonavičienė, Renata Kazlauskienė, Rasa Sakalauskienė.