2% parama

        Dėkojame už paramą mūsų lopšeliui – darželiui, kurią Jūs suteikėte praėjusiais metais pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos.

        Labai prašome 2015 metų 2% pajamų mokesčio paramą vėl padovanoti mūsų įstaigai. Suteikta parama bus panaudota lopšelio-darželio vaikų ugdymo aplinkos kūrimui. Paramą galite pervesti, užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą – FR0512 02 versija:
1.  Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt/.
2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti arba išsiųsti paštu savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.
3.  Prašymo blankus galima gauti ir užpildyti grupėse.
Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:
1. Gavėjo tipas (E1 laukelis formoje) – 2
2. Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) (E2 laukelis formoje) – 191642492